“De wanhoop is enorm.” Oproep: End the suffering. End the #SyriaCrisis.

De oorlog in Syrië gaat binnenkort haar zesde wrede jaar in. Tot nu toe zijn 250.000 mensen gedood, hebben meer dan 4,3 miljoen mensen Syrië ontvlucht, zo’n 6,6 miljoen mensen zijn ontheemd binnen eigen land. “De wanhoop is enorm.”
Daarom roepen vandaag meer dan 120 hulporganisaties, waaronder ook CARE, de wereldbevolking op haar stem te laten horen om een einde te maken aan het geweld. End the suffering. End the #SyriaCrisis.
De oproep wordt vandaag naar buiten gebracht door de humanitaire en VN-organisaties en kan ondersteund worden door hem te delen of te retweeten.

““De wanhoop is enorm.” Oproep: End the suffering. End the #SyriaCrisis.” verder lezen

Radicaal andere aanpak nodig, waarin participatie van vluchtelingen centraal staat

“Het roer moet om. De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een forse uitdaging. Er is een nieuwe aanpak nodig waarin de participatie van vluchtelingen centraal staat. Het is in het belang van de vluchtelingen, maar óók in het belang van onze samenleving, dat zij in vrijheid en veiligheid, met respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een nieuw en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Insluiting in plaats van uitsluiting en investeren in plaats van afweren is de beste basis, ook als terugkeer in de toekomst mogelijk is.”  

“Radicaal andere aanpak nodig, waarin participatie van vluchtelingen centraal staat” verder lezen

Verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen + nog 9 verbeteringen

“Verdeel vluchtelingen die Nederland binnenkomen over gemeenten al vóór ze de asielprocedure doorlopen hebben.” Dat wil ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. “In die gemeente moet dan ook de opvang plaatsvinden.” Nu krijgen vluchtelingen pas een gemeente toegewezen op het moment dat zij daadwerkelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen.

“Verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen + nog 9 verbeteringen” verder lezen

Vreemdeling > asielzoeker > vluchteling > Nederlander?

De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar volgens de IND (Immigratie- & Naturalisatiedienst betekenen ze allemaal wat anders. Als het gaat om een vluchteling die hier asiel zoekt, is het goed om de verschillen duidelijk te hebben. 

“Vreemdeling > asielzoeker > vluchteling > Nederlander?” verder lezen

“Nederland is goed want hier is vrijheid”

Het leven van Layla, die als Syrische vluchtelinge samen met man en kinderen haar weg in Nederland zoekt. Opgetekend door Ada Ruis, cultureel antropologe, die vertrouwd is met Syrië. Ze bezocht het land regelmatig. Hier in Nederland volgt zij Layla …

““Nederland is goed want hier is vrijheid”” verder lezen

Veel vluchtelingen uit Eritrea, maar waarom eigenlijk?

Als het om de huidige vluchtelingenstroom gaat, staan vooral de Syriërs in het nieuws. Maar ook Eritreeërs maken een opvallend groot deel uit van die vluchtelingen. Wat is hun verhaal?
Er blijken veel verschillende antwoorden te geven. Duidelijk is dat het leven voor veel mensen in Eritrea geen pretje is. Wat heb je aan groeiende welvaart als je niet mag zeggen wat je denkt en mag zijn wie je bent … Vrijheden missen die voor ons vanzelfsprekend zijn. “Veel vluchtelingen uit Eritrea, maar waarom eigenlijk?” verder lezen

Elke dag verdrinken er zeven vluchtelingen ergens in de Middellandse Zee

Tot half december waren er 3.695 mensen geteld, die verdronken zijn in de Middellandse Zee. Verreweg de meeste daarvan stierven tijdens de oversteek van Afrika naar Italië. De laatste 2 maanden betrof het een gemiddelde van zeven doden door verdrinking per dag. Op een totaal van bijna 1 miljoen vluchtelingen gaat het om 0,25%, maar op de gevaarlijkste routes naar Italië en Spanje is het aantal slachtoffers ca. 2%.

“Elke dag verdrinken er zeven vluchtelingen ergens in de Middellandse Zee” verder lezen