Radicaal andere aanpak nodig, waarin participatie van vluchtelingen centraal staat

“Het roer moet om. De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een forse uitdaging. Er is een nieuwe aanpak nodig waarin de participatie van vluchtelingen centraal staat. Het is in het belang van de vluchtelingen, maar óók in het belang van onze samenleving, dat zij in vrijheid en veiligheid, met respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een nieuw en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Insluiting in plaats van uitsluiting en investeren in plaats van afweren is de beste basis, ook als terugkeer in de toekomst mogelijk is.”  

“Radicaal andere aanpak nodig, waarin participatie van vluchtelingen centraal staat” verder lezen

Verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen + nog 9 verbeteringen

“Verdeel vluchtelingen die Nederland binnenkomen over gemeenten al vóór ze de asielprocedure doorlopen hebben.” Dat wil ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. “In die gemeente moet dan ook de opvang plaatsvinden.” Nu krijgen vluchtelingen pas een gemeente toegewezen op het moment dat zij daadwerkelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen.

“Verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen + nog 9 verbeteringen” verder lezen

Vreemdeling > asielzoeker > vluchteling > Nederlander?

De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar volgens de IND (Immigratie- & Naturalisatiedienst betekenen ze allemaal wat anders. Als het gaat om een vluchteling die hier asiel zoekt, is het goed om de verschillen duidelijk te hebben. 

“Vreemdeling > asielzoeker > vluchteling > Nederlander?” verder lezen

“Nederland is goed want hier is vrijheid”

Het leven van Layla, die als Syrische vluchtelinge samen met man en kinderen haar weg in Nederland zoekt. Opgetekend door Ada Ruis, cultureel antropologe, die vertrouwd is met Syrië. Ze bezocht het land regelmatig. Hier in Nederland volgt zij Layla …

““Nederland is goed want hier is vrijheid”” verder lezen