Welkom in Ons nieuwe Vaderland!

… in navolging van Hebreeën 11:13-16 …

Vol geloof in ons, in onze vrijheid, in een beter bestaan met ons zijn ze op weg gegaan. Ze gingen als vluchtelingen op weg en weten allemaal dat ze als vreemdelingen in een nieuw land komen. Onderweg bestolen, geweigerd, vertrapt, te veel verdronken zonder dat ze hebben gekregen wat ze hoopten. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en geloofd, en ze waren er blij mee.

Mensen die zoiets doen, laten daarmee zien dat ze een nieuw vaderland zoeken. Als ze daarmee het vaderland hadden bedoeld waar ze vandaan waren gekomen, hadden ze terug kunnen gaan. Maar zij verlangden naar een beter vaderland, hun nieuwe land van de toekomst. Daarom schaam ik mij niet om hen mijn medelanders te noemen. Want ook voor en met hen bouwen wij aan een vrij land met toekomst voor iedereen.

 

Vrij naar en in navolging van Hebreeën 11:13-16 (Basisbijbel):

Vol geloof in God zijn zij allemaal gestorven, zonder dat ze hebben gekregen wat hun was beloofd. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en geloofd, en ze waren er blij mee. Ze wisten dat ze als vreemdelingen op deze aarde woonden.

Mensen die zoiets zeggen, laten daarmee zien dat ze een vaderland zoeken. Als ze daarmee het vaderland hadden bedoeld waar ze vandaan waren gekomen, hadden ze terug kunnen gaan. Maar zij verlangden naar een beter vaderland, namelijk hun hemelse vaderland. Daarom schaamt God Zich er niet voor om Zich hun God te noemen. Want Hij heeft voor hen [ in de hemel ] een stad gebouwd.

Welkom in ons nieuwe vaderland