Participatie-inkomen beter alternatief dan basisinkomen?

Is het basisinkomen hét antwoord op de vele en grote veranderingen in economie en samenleving? De hoogleraren Raymond Gradus en Govert Buijs denken dat een participatie-inkomen een beter alternatief is.

Ons land bevindt zich in een fase waarin we opnieuw moeten nadenken over de sociale zekerheid. De zogenoemde participatiesamenleving doet een steeds groter beroep op burgers om allerlei zorgtaken op zich te nemen. Voorts is de verandersnelheid van de samenleving en daarmee de fluctuatie op de arbeidsmarkt fors toegenomen: hele economische sectoren verdampen, andere komen op, wat nieuwe kennis en dus permanente scholing vraagt.

In een moderne kenniseconomie zou de inrichting van de sociale zekerheid veel meer moeten bevorderen dat mensen zich kunnen scholen of even een adempauze kunnen nemen. Ook dient de enorme toename van zzp’ers verwerkt te worden in de vormgeving van de sociale zekerheid.

Daarom moeten we zoeken naar creatieve en werkbare nieuwe arrangementen die meer flexibiliteit én meer zekerheid bieden dan de bestaande regelingen. Basisinkomen staat haaks op uitgangspunt van solidariteit… Een basisinkomen lijkt een oplossing voor veel van de gesignaleerde problemen. Iedere inwoner van Nederland krijgt een ongeconditioneerd inkomen, hoog genoeg om van te leven.

Tegen dit idee zijn enkele bezwaren in te brengen. Zo staat een basisinkomen haaks op het christelijk-sociale uitgangspunt van wederkerigheid in solidariteit. Van een ieder mag immers een bijdrage aan de samenleving verwacht worden, ook van hen die tijdelijk niet actief…

Lees verder … Participatie-inkomen is prima alternatief voor onbetaalbaar basisinkomen
Bron: Sociale Vraagstukken