Auw! Is er wel wat verbeterd de afgelopen decennia?

We zien onszelf als rijke westerlingen graag als mensen die in een verlichte tijd leven: Nog nooit hadden wij het zo goed! In materiële zin mag dat zo zijn, zelfs de minst bedeelden onder ons leven nu beter dan pakweg 30-40 jaar geleden. Maar is er er in algemene zin wel zoveel veranderd, verbeterd? “De samenleving moge er geheel anders uitzien dan decennia geleden, maar de fundamentele structurele verhoudingen in de samenleving zijn dezelfde.”

Auw!

“De samenleving moge er geheel anders uitzien dan decennia geleden, maar de fundamentele structurele verhoudingen in de samenleving zijn dezelfde.

  • Er was en is onrecht, onvrijheid en ongelijkheid.
  • Er was en is veronachtzaming van het natuurlijk milieu, of, zo men wil: de Schepping.
  • Er was en is een onderschikking van waarden als welzijn en geluk aan doeleinden als profijt en de accumulatie van kapitaal.
  • De armoede was groot, en is dat nog steeds, al heeft zij zich verplaatst.
  • Oorlog is nog immer niet afgezworen als methode een conflict te beslechten.
  • Macht wordt nog steeds misbruikt.”

En helaas gaat het niet om kleine beetjes. Het gaat om belangrijke, basale houdingen en verhoudingen die helemaal mis zitten.

Wat gaan we daar aan doen? 

Lees hier het hele artikel:

‘Beginselen en Politiek’ door Jan Pronk 

Als de link gebroken is: Download artikel hier »