Verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen + nog 9 verbeteringen

“Verdeel vluchtelingen die Nederland binnenkomen over gemeenten al vóór ze de asielprocedure doorlopen hebben.” Dat wil ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. “In die gemeente moet dan ook de opvang plaatsvinden.” Nu krijgen vluchtelingen pas een gemeente toegewezen op het moment dat zij daadwerkelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen.

“Verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen + nog 9 verbeteringen” verder lezen

Vreemdeling > asielzoeker > vluchteling > Nederlander?

De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar volgens de IND (Immigratie- & Naturalisatiedienst betekenen ze allemaal wat anders. Als het gaat om een vluchteling die hier asiel zoekt, is het goed om de verschillen duidelijk te hebben. 

“Vreemdeling > asielzoeker > vluchteling > Nederlander?” verder lezen

“Nederland is goed want hier is vrijheid”

Het leven van Layla, die als Syrische vluchtelinge samen met man en kinderen haar weg in Nederland zoekt. Opgetekend door Ada Ruis, cultureel antropologe, die vertrouwd is met Syrië. Ze bezocht het land regelmatig. Hier in Nederland volgt zij Layla …

““Nederland is goed want hier is vrijheid”” verder lezen

Veel vluchtelingen uit Eritrea, maar waarom eigenlijk?

Als het om de huidige vluchtelingenstroom gaat, staan vooral de Syriërs in het nieuws. Maar ook Eritreeërs maken een opvallend groot deel uit van die vluchtelingen. Wat is hun verhaal?
Er blijken veel verschillende antwoorden te geven. Duidelijk is dat het leven voor veel mensen in Eritrea geen pretje is. Wat heb je aan groeiende welvaart als je niet mag zeggen wat je denkt en mag zijn wie je bent … Vrijheden missen die voor ons vanzelfsprekend zijn. “Veel vluchtelingen uit Eritrea, maar waarom eigenlijk?” verder lezen

Elke dag verdrinken er zeven vluchtelingen ergens in de Middellandse Zee

Tot half december waren er 3.695 mensen geteld, die verdronken zijn in de Middellandse Zee. Verreweg de meeste daarvan stierven tijdens de oversteek van Afrika naar Italië. De laatste 2 maanden betrof het een gemiddelde van zeven doden door verdrinking per dag. Op een totaal van bijna 1 miljoen vluchtelingen gaat het om 0,25%, maar op de gevaarlijkste routes naar Italië en Spanje is het aantal slachtoffers ca. 2%.

“Elke dag verdrinken er zeven vluchtelingen ergens in de Middellandse Zee” verder lezen

Meer dan 1 miljoen vluchtelingen bereikten in 2015 de EU

Dit jaar kwamen meer dan 1 miljoen vluchtelingen, vooral Syriërs, naar Europa. Het is vier keer zoveel als in 2014. Ze kwamen aan in zes EU-lidstaten: Griekenland, Bulgarije, Italië, Spanje, Malta en Cyprus. De vluchtelingenstroom van 2015 is de grootste in Europa sinds de massale migraties na de Tweede Wereldoorlog. Overigens verblijft een veelvoud van de Syrische vluchtelingen nog steeds ‘in de regio’, waarvan alleen al 4 miljoen in Turkije, Libanon en Jordanië. 

“Meer dan 1 miljoen vluchtelingen bereikten in 2015 de EU” verder lezen

Ergste droogte in 30 jaar in Ethiopië zorgt nu al voor 400 duizend ondervoede kinderen

Ethiopië kampt als gevolg van het weerfenomeen El Niño met de ergste droogte in dertig jaar tijd. Meer dan 8 miljoen mensen hebben al dringend voedselhulp nodig, zeggen de VN, die deze week een noodhulpteam stuurden om de regering bij te staan in de crisis. De VN verwachten dat de honger in de eerste helft van 2016 zal verergeren.

“Ergste droogte in 30 jaar in Ethiopië zorgt nu al voor 400 duizend ondervoede kinderen” verder lezen

Armoede, onveiligheid en nog vijf redenen waarom Syriërs en Irakezen vanuit de regio vluchten naar Europa

Meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen bevinden zich momenteel in de buurlanden van Syrië. In de afgelopen maanden is het aantal Syriërs dat doorreist naar Europa flink toegenomen. Sinds 2011 hebben meer dan 430.000 Syriërs asiel aangevraagd in Europa en dit aantal zal alleen maar toenemen. Hieronder zeven factoren die verklaren waarom Syriërs en Irakezen hun land en de regio ontvluchten.

  1. Hoop vervliegt
  2. Hoge kosten van levensonderhoud en schrijnende armoede
  3. Geen mogelijkheid om te werken
  4. Tekort aan hulp
  5. Hindernissen bij het vernieuwen van een verblijfsvergunning
  6. Weinig mogelijkheden op onderwijs
  7. Gevoel van onveiligheid in Irak

“Armoede, onveiligheid en nog vijf redenen waarom Syriërs en Irakezen vanuit de regio vluchten naar Europa” verder lezen

Goed nieuws: Toestroom vluchtelingen kost ons economisch nauwelijks iets

Voor wie bang is dat de huidige immigratie negatief uitwerkt voor zijn of haar welvaart, heeft het CBS goed nieuws.  De toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terrorisme hebben grote maatschappelijke gevolgen. Maar de economische effecten zijn in 2016 naar verwachting zeer beperkt: zo neemt de bevolking toe met 0,3% en verslechtert het overheidstekort met nauwelijks 0,1%.

“Goed nieuws: Toestroom vluchtelingen kost ons economisch nauwelijks iets” verder lezen